Fondsenwerving


Het Tri-Aktiv concept is een samenwerkingsprojekt tussen - en promotie van de participerende partijen, uw organisatie, bedrijfsleven en gemeente, ten behoeve van een goed doel. De kenmerken zijn als volgt samen te vatten:

En last but not least:

GEEN ENKEL ZAKELIJK RISICO

DE OPBRENGST GAAT NAAR EEN GOED DOEL